2023. augusztus 27. 08:48

Óraterv-, projektterv- és foglalkozásterv író pályázat

A pályázat a 2023. évi Állatvédelmi Témahét (2023. október 2-15.) keretén belül kerül meghirdetésre, kiírója az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság.

A pályázat keretében a pedagógusok a következő beadvány kidolgozásával pályázhatnak:

 1. Óraterv, egy tanórára (45 perc) szól. Az óraterv célja, hogy részletes leírásával segítséget nyújtson a Témahéten résztvevő pedagógusoknak és általános iskolás, valamint középiskolás gyerekeknek abban, hogy minél tájékozottabbak legyenek az állatvédelmi témával kapcsolatban.

 1. Projektterv, mely akár két hetes időintervallumot is felölelhet, és példaként szolgálhat az intézménynek, további állatvédelmi projektek megvalósításában.

 1. Tevékenységterv, mely a bölcsődés és óvodás korosztálynak szól.

A pályamunkák követelményei:

 • A pályamunka témája illeszkedjen a 2023. évi Állatvédelmi Témahét témájának egyikéhez:
 1. mentőkutyák
 2. állatvédelem a fenntarthatóság jegyében
 3. veszélyeztetett állatok
 4. digitális állatvédelem – innováció
 5. kóbor állatok problémája

Az óraterv formai és tartalmi követelményei:

 • Állatvédelmi Témahét weboldaláról letölthető sablon használata;
 • Maximum 20 oldal terjedelem;
 • 12-es betűméret, sorkizárt és 1,5-es sorköz;
 • időterv, egy adott feladatra;
 • felhasznált eszközök listája;
 • munkaforma (egyéni, önálló, páros, csoport, frontális);
 • módszer;
 • felhasznált irodalmak (ha volt ilyen).

A projektterv formai és tartalmi követelményei:

 • Állatvédelmi Témahét weboldaláról letölthető sablon használata;
 • Leírás készítése maximum 20 oldalban, mely bemutatja a projekt megvalósításának teljes folyamatát: a részletes terven át a megvalósításig;
 • 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sorköz;
 • A tanulók aktív részesei legyenek a projekt megvalósításának;
 • felhasznált eszközök listája;
 • felhasznált irodalmak (ha volt ilyen);
 • elkészült munkadarab (nem kötelező).

A tevékenységterv formai és tartalmi követelményei:

 • Állatvédelmi Témahét weboldaláról letölthető sablon használata;
 • Maximum 30 oldal terjedelem;
 • 12-es betűméret, sorkizárt és 1,5-es sorköz;
 • időterv, egy adott feladatra;
 • felhasznált eszközök listája;
 • munkaforma (egyéni, önálló, páros, csoport, frontális);
 • szervezeti forma;
 • módszer;
 • előkészület;
 • felhasznált irodalmak (ha volt ilyen).

Pályázati feltételek:

 • A pályázatra kizárólag a 2023. évi Állatvédelmi Témahétre regisztrált intézmények pedagógusai nyújthatnak be pályamunkát.

Pályázat beküldése:

 • A pályaművet, mellékleteit és a pályázati adatlapot a megadott sablon alapján kell beküldeni az Állatvédelmi Témahét központi e-mail címére: allatvedelmitemahet@im.gov.hu
 • A beküldés határideje: 2023. szeptember 15.

Díjazás:

A zsűri által megfelelőnek tartott óra-, projekt- és foglalkozástervek alkotói díjazásban részesülnek.

SABLON óratervhez

SABLON projekttervhez

SABLON tevékenységtervhez

ADATLAP pályázathoz

Eredmény:

ARANY fokozat

Biró-Bodrogi Bianka, Galamb Fanny, Zemen Vanessa
Busa Orsolya
Czirkó Marianna
Deczki Szilvia Edina
Demeter Ildikó
Dóczi Olga
Esküdtné Szalinay Katalin
Farkas Péterné, Durst Eszter
Farkas-Szabó Terézia
Jakabné Kiss Éva
Koleszár Tímea
Kollár Anita
Kozma Márta
Liziczai Márk
Molnár Lászlóné Vas Hajnalka
Munkás Melinda
Németh-Sári Krisztina
Ramasz Vanda
Soós Csabáné
Szabóné Bura Anikó, Tébiné Bari Anikó
Szöllősi-Nagy Katalin
Veres Henriett
Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola TEAM
Virág Csaba

EZÜST fokozat

Barta Józsefné, Fekete-Ribár Krisztina, Kállai Katalin, Mészárosné Mucsi Bianka
Bene-Szabados Veronika
Bodnár Tünde
Deli Ádámné
Dérné Bozóki Éva
Jung Márta
Kovács Anikó
Kovács Róbert Jánosné
Lipcseiné Nagy Mária
Nagyné Hajdú Mónika
Pappné Hajdú Erika
Skorka Erzsébet
Szabó Izabella
Szabóné Nagy Hortense
Szalayné Nagy Natália
Szántó Evelin
Szilágyiné Gellai Tünde
Szűcs Viktória
Tomasics Panna

BRONZ fokozat

Demeter Róbertné
Domán-Németh Petra
Gajdos Viktória Edina
Győrikné Kargl Mária, Rónás Ferencné
Jakab Judit Mária
Kalkóczkáné Nagy Andrea
Kovács Mihályné
Majoros Aliz Edit
Nagy Ágnes
Papp Orsolya
Szűcs Györgyi
Újváriné Kónya Erika