2023. augusztus 17. 14:10

Óraterv-, projektterv- és tevékenységterv író pályázat pedagógusoknak

A pályázat keretében a pedagógusok a következő beadvány kidolgozásával pályázhatnak:

 1. Óraterv, egy tanórára (45 perc) szól. Az óraterv célja, hogy részletes leírásával segítséget nyújtson a Témahéten résztvevő pedagógusoknak és általános iskolás, valamint középiskolás gyerekeknek abban, hogy minél tájékozottabbak legyenek az állatvédelmi témával kapcsolatban.

 1. Projektterv, mely akár két hetes időintervallumot is felölelhet, és példaként szolgálhat az intézménynek, további állatvédelmi projektek megvalósításában.

 1. Tevékenységterv, mely a bölcsődés és óvodás korosztálynak szól.

A pályamunkák követelményei:

 • A pályamunka témája illeszkedjen a 2023. évi Állatvédelmi Témahét témájának egyikéhez:
 1. mentőkutyák
 2. állatvédelem a fenntarthatóság jegyében
 3. veszélyeztetett állatok
 4. digitális állatvédelem – innováció
 5. kóbor állatok problémája

Az óraterv formai és tartalmi követelményei:

 • Állatvédelmi Témahét weboldaláról letölthető sablon használata;
 • Maximum 20 oldal terjedelem;
 • 12-es betűméret, sorkizárt és 1,5-es sorköz;
 • időterv, egy adott feladatra;
 • felhasznált eszközök listája;
 • munkaforma (egyéni, önálló, páros, csoport, frontális);
 • módszer;
 • felhasznált irodalmak (ha volt ilyen).

A projektterv formai és tartalmi követelményei:

 • Állatvédelmi Témahét weboldaláról letölthető sablon használata;
 • Leírás készítése maximum 20 oldalban, mely bemutatja a projekt megvalósításának teljes folyamatát: a részletes terven át a megvalósításig;
 • 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sorköz;
 • A tanulók aktív részesei legyenek a projekt megvalósításának;
 • felhasznált eszközök listája;
 • felhasznált irodalmak (ha volt ilyen);
 • elkészült munkadarab (nem kötelező).

A tevékenységterv formai és tartalmi követelményei:

 • Állatvédelmi Témahét weboldaláról letölthető sablon használata;
 • Maximum 30 oldal terjedelem;
 • 12-es betűméret, sorkizárt és 1,5-es sorköz;
 • időterv, egy adott feladatra;
 • felhasznált eszközök listája;
 • munkaforma (egyéni, önálló, páros, csoport, frontális);
 • szervezeti forma;
 • módszer;
 • előkészület;
 • felhasznált irodalmak (ha volt ilyen).

Pályázati feltételek:

 • A pályázatra kizárólag a 2023. évi Állatvédelmi Témahétre regisztrált intézmények pedagógusai nyújthatnak be pályamunkát.

Pályázat beküldése:

 • A pályaművet, mellékleteit és a pályázati adatlapot a megadott sablon alapján kell beküldeni az Állatvédelmi Témahét központi e-mail címére: allatvedelmitemahet@im.gov.hu
 • A beküldés határideje: 2023. szeptember 15.

Díjazás:

A zsűri által megfelelőnek tartott óra-, projekt- és foglalkozástervek alkotói díjazásban részesülnek.

SABLON óratervhez

SABLON projekttervhez

SABLON tevékenységtervhez

ADATLAP pályázathoz